ISH JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISH

Faoliyat samaradorligini oshirish har qanday tashkilotning asosiy vazifalaridan biridir. Bunday vazifalarning echimlaridan biri, ish oqimini avtomatlashtirishdir. Ish jarayonini avtomatlashtirish ish jarayonida odatiy va takrorlanadigan tartib-qoidalarni bajarish uchun dasturiy-apparat kompleksini joriy etishni o'z ichiga oladi. Avtomatlashtirish ish oqimining yuqori sifatli va samarali o'sishini ta'minlaydi.

Ish oqimlariga tatbiq etiladigan avtomatlashtirish texnologiyalari moliyaviy va vaqt xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish, tashkilotning mahsuldorligini va samaradorligini oshirish imkonini beradi. Avtomatlashtirish mumkin bo'lgan barcha ish oqimlari maxsus dasturiy va apparat komplekslari yordamida amalga oshiriladi:

Avtomatlashtirish tizimlarini joriy etishning afzalliklari

Ko'pgina ish jarayonlar takrorlanadigan va standart bo’lganligi  sababli, avtomatlashtirish tizimlardan foydalanish ish jarayonini to'g'ri tashkil etishga imkon beradi. Avtomatlashtirish tizimlarining echimlari imkoniyatlari:

  • xizmat sifatini oshirish
  • xodimlar orasidagi ishni taqsimlash
  • mijozlar sonini oshirish
  • samaradorligini oshirish
  • ishni tashkil etish sifatini oshirish
  • boshqaruv samaradorligini oshirish
  • bo'shagan resurslar hisobidan biznesning yangi yo'nalishlarini rivojlantirish.

Ish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali vaqt sarf-xarajatlari kamayadi va mehnat unumdorligi oshadi, bu esa tashkilotning samaradorligini oshirishga olib keladi.