Moskit

Avtomatlashtirilgan inventarizatsiya tizimi - mulk va asosiy vositalarni hisobga olish, boshqarish, inventarizatsiya maqsadlari uchun dasturiy va apparat kompleks. Avtomatik identifikatsiya texnologiyasiga asoslangan. Qisqa kodi / RFID.

Vazifasi

Kompleks boshqaruv hisobini yuritish, asosiy vositalar va mulkning holati to‘g‘risida o‘z vaqtida va kerakli ma’lumotlarni olish uchun mo‘ljallangan. Barcha faoliyat sohalarining o'rta va yirik tashkilotlarida qo'llaniladi. Kompleks buxgalteriya hisobi ob'ektining kartochkalarini yaratadi va saqlaydi, shuningdek ob'ektlarni foydalanishga topshirish, ko'chirish, hisobdan chiqarish va inventarizatsiya qilish bo'yicha operatsiyalarni amalga oshiradi.

Kompleksning moslashuvchanligi, turli sohalarida keng ko'lamli muammolarni hal qilish imkonini beradi. Kompleks inventarizatsiyani joriy etish jarayonini avtomatlashtirishni va boshqa dasturlar bilan integratsiyalashuvini yoki faoliyatingizning o'ziga xos xususiyatlariga mos keladigan individual echimlarni ishlab chiqishni taklif qilamiz. Biz optimal uskunalar va sarf materiallarini tanlash bo'yicha tavsiyalar beramiz, kompleksni ishga tush, irish, texnik xizmat ko'rsatish va rivojlantirish bo'yicha xizmatlar ko'rsatamiz.

Imkoniyatlari

 • Asosiy vositalarni avtomatik aniqlash va u haqidagi ma'lumotlarni bir zumda taqdim etish;
 • Mehnat va vaqt xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish;
 • Xatolar, noaniqliklar va takroriy holatlarni bartaraf etish;
 • Buxgalteriya hisobi ob'ektlari to'g'risidagi ma'lumotlarni markazlashtirilgan holda saqlash va undan boshqa buxgalteriya tizimlarida foydalanish imkoniyati;
 • Identifikatsiya teglarini chop etish (inventar raqami).

Asosiy qismlari

Uskuna qismi mobil ma'lumotlarni yig'ish terminali, identifikatsiya yorlig'i printeri, boshqaruvchi konsoli va server qismini o'z ichiga oladi.

Dasturiy ta'minot qismi - bu operator kompyuterida, ma'lumotlarni yig'ish terminalida va server qismida o'rnatilgan maxsus mijoz-server ilovasi.

boshqaruvchi konsoli:

 • Barcha buxgalteriya ob'ektlarining yagona hisobini yuritish;
 • Buxgalteriya hisobi ob'ektlari bilan bog'liq barcha ma'lumotlarni saqlash;
 • Buxgalteriya hisobi ob'ektlarining holati va tarixi to'g'risidagi ma'lumotlarni saqlash;
 • Buxgalteriya hisobi ob'ektlarining holati va harakatini aks ettiruvchi qulay va xilma-xil hisobotlarni shakllantirish;
 • Hujjatlar bo'yicha hisobot "inventar ro'yxati" va "ko'rsatkichlar varaqasi";
 • Yorliqlarni chop etish;


Ma'lumotlarni yig'ish mobil terminali:

 • Asosiy vositalarni to‘liq va tanlab inventarizatsiya qilish;
 • Ma'lumotnomalarda asosiy vositalarni atributlari bo'yicha qidirish;
 • Buxgalteriya hisobi ob'ekti, uning bo'linma va moddiy javobgar shaxsga tegishliligi to'g'risidagi batafsil ma'lumotlarni terminalda ko'rsatish;
 • Bo'lim bo'yicha asosiy vositalar ro'yxatini ko'rsatish;
 • Moliyaviy javobgar shaxs tomonidan asosiy vositalar ro'yxatini ko'rsatish;
 • Inventarizatsiya ro'yxatini shakllantirish.